×

ملاک های محتوایی یک مقاله

ملاک های محتوایی

 یکی از مهمترین ابعاد مقاله علمی، محتوای علمی و ارزشمندیِ کیفی آن است. که اگر رعایت شود می تواند در بهبود روند تولید مقاله موثر باشد.

مقاله باید یافته های مهمی را در سطح سواد مردم عامه ایجاد نماید و دارای مفهوم باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد که آیا مطالب او آنقدر مهم است که انتشار آن قابل توجیه باشد، و اگر چنین نباشد کاری عبث و بیهوده است. نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی شکیل است.

در تهیه مقاله باید ارزش های محتوایی را مراعات کرد. یکی از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاری مقاله علمی است. که باعث ایجاد ناپختگی کامل در کار می شود. ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمی، با توجه به روش دقیق آن باید توسط افراد متخصص و ماهر صورت گیرد. لذا محتوای آن از اهمیت ویژه ای است. به کار بردن کلمات و جملات علمی و نیز استفاده تخصصی از متن های مناسب یکی دیگر از راهکارهای محتوایی در مقاله به شمار می رود که کاربردی عظیم در این بین دارد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال