×

مقیاس ترتیبی (رتبه ای)

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

عبارت ترتیبی یعنی «ترتیب دادن»، مقیاس رتبه ای  مقیاسی است که افراد یا اشیاء را از لحاظ صفت ویژه ای رتبه بندی می کند. در این مقیاس به تعداد افراد، رتبه وجود دارد. اعداد در مقیاس رتبه ای فقط اطلاعاتی درباره سلسله مراتب، یا به عبارتی رتبه اشیاء یا افراد در طول مقیاس فراهم می آورد .

دومین مقیاس اندازه­ گیری، ترتیبی است که کلیه ویژگی­های مقیاس اسمی را دارد. در این مقیاس وضعیت نسبی اشیاء یا افراد بدون تعیین فاصله بین آنها بر اساس صفت معینی مشخص می­شود. شرط ضروری اندازه ­گیری در این مقیاس رعایت ملاک رتبه­ بندی کردن اشیاء یا افراد است، به این معنی که باید روشی را به کار برد که به کمک آن بتوان تعیین کرد که فرد یا شئ مورد اندازه­­گیری دارای ارزش بیشتر، کمتر یا مساوی است. به عنوان مثال، برای رتبه­ بندی کردن دانش ­آموزان بر اساس درآمد خانواده، میزان همکاری و معدل می­ توان از این مقیاس استفاده کرد.

مثال: طبقه بندی افراد بر حسب میزان تحصیلات

۱ـ بی سواد

۲ـ پنجم ابتدایی

۳ـ زیر سوم راهنمایی و بالاتر از پنجم ابتدایی

۴ـ بالاتر از سوم راهنمایی

۵ـ دیپلم

۶ـ فوق دیپلم

۷ـ لیسانس

۸ـ فوق لیسانس

۹ـ دکترا

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال