×

مقدمه در روش تحقیق

مقدمه در پایان نامه نویسی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اگر شما دانشجو هستید بزودی باید نگارش پایان نامه را تجربه کنید بخصوص اگر مراحل پایانی تحصیل می گذارانید باید با نکته های پایان نامه نویسی و چگونگی نگارش آن آشنا باشید متاسفانه دانشجویان دقدقه های بسیاری برای تک تک مراحل پایان نامه دارند و ما سعی می کنیم تک تک نکته های هر مبحث را بیان کنیم تا در مشخص کردن مسیر بتوانیم راه را روشن تر به شما نشان دهیم.

معمولاً در مقدمه، دانشجو سعی می کند با جمع آوری مطالبی برای خواننده ذهنیت مناسبی ایجاد کنید ذهنیتی که بتواند کلیت تحقیق را بدون ابهام برای خواننده به وضوح بیان کند.
یکی از نکته هایی که دانشجو بهتر است از همان ابتدای نگارش تحقیق یا پایان نامه اش به کار گیرد این است که مقدمه نباید بیش از حد طولانی و خسته کننده و در برگیرنده مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط باشد و به عبارتی از زیاده گویی پرهیز کنید.

هدف از تهیه فصل اول بیشتر آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق می باشد . مقدمه را معمولا بین ۱ تا ۳ صفحه در نظر می گیرند و سعی بر این است که اشاره ای به کلیات داشته باشیم.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

انواع روش های تحقیق

تعیین و پالایش موضوع تحقیق

انواع روش های تحقیق

سازه در تحقیق چیست ؟

تحقیق در نگارش مقاله