×

مقدمه ای برتاریخچه مقاله نویسی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تاریخچه مقاله نویسی

امروزه یکی از مهمترین ابزار در نشر علم و دانش چاپ مقالات علمی است. در حقیقت از طریق مقالات علمی است که یک پژوهشگر میتواند یافته هایش را در اختیار دیگران قرار دهد. در واقع یک پژوهشگر علاوه بر پژوهش کردن باید از توانایی نوشتن هم برخوردار باشد.
به نوعی میتوان گفت اولین مقاله در اواخر قرن شانزدهم میلادی توسط مایکل دی مونتاین فرانسوی به قلم تحریر درآمد که مقالهای مطبوعاتی بود. بعد از او ادیبانی انگلیسی همچون فرانسیس بکن , آبراهام کولی وجان درایدن تحت تأثیر مقالات وی قرار گرفتند.
البته از نظر بسیاری از محققان و تاریخنویسان فرانسیس بکن به عنوان اولین مقاله نویس انگلیسی شناخته میشود. بعد از ایشان و در سده هجدهم میلادی پیشرفتهای بیشتری در حوزه مقاله نویسی مطبوعاتی صورت گرفت قرن بیستم نگارش مقالات غیررسمی کم فروغتر شده و بالعکس؛ نگارش مقاله های نظری، انتقادی، ادبی و فکری به ویژه در نشریات دانشگاهی رونق بیشتری پیدا کردند.
از نظر لغوی مقاله به معنی سخن و قول است. در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین از مقاله به عنوان نوشتهای یاد شده که غالباً برای درج در روزنامه یا مجله تهیه میشود.

 

تعاریف گوناگونی از مقاله ارائه شده است که تعدادی از جامعترین آنها به قرار زیر هستند:
مقاله نوشتاری کوتاه از یک تا سی صفحه یا فصلی از کتاب است که نویسنده در آن دیدگاه، یافته ها و تجربه های ذهنی خود را درباره ی یک موضوع به بحث میگذارد مقاله انشایی است که حجمی متوسط دارد و در مورد موضوعی معین بحث میکند. نویسنده باید حدود موضوع را رعایت کند و به روشنی آن را توضیح دهد.
مقاله یک نوشته آکادمیک است که نتایج یک پژوهش علمی را برای متخصصین یک حوزه نظری خاص ارائه میکند اصل در مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می گردد.
منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

واژگان کلیدی در مقاله

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

تحقیق در نگارش مقاله

ده گام نگارش مقاله

ده گام نگارش مقاله