×

معرف یا شاخص چیست ؟

تعریف معرف یا شاخص

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

ساختن یک مفهوم در:

گام اول عبارت است از تعیین ابعادی که آن را تشکیل می دهد و امر واقعی را منعکس می سازد.

گام بعدی تعریف ، شاخص هایی است که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گیری کرد.

در واقع شاخص ها نشانه های عینی قابل شناسایی و قابل اندازه گیری ابعاد مفهوم هستند.

پژوهش هایی که در حوزه ارزیابی مطرح می شوند به خصوص با دو مفهوم سنجه(measure) و شاخص (indicator) سروکار دارند و گاهی ادعا می شود که این دو واژه را می توان به جای یکدیگر بکار برد.

 

 شاخص دارای دقت سنجه نیست.

 

ویژگیهای شاخص

برای ساختن یک شاخص خوب باید اقلام سئوالات  با یکدیگر در ارتباط بوده و همستگی فوق العاده زیادی داشته باشند. معتبر بودن شاخص بسیار اهمیت دارد این بدان معنی می باشد که  آنچه انتظار داریم به کمک شاخص آن را ‏بسنجیم، به گونه‌ای درست و قابل اعتماد اندازه‌گیری کند و بالاخره نام یا عنوانی که به شاخص می‌دهیم ‏گمراه‌کننده نباشد.

 

شاخص می‌بایست به  نحوی باشد که حداکثر استنباط را از الگو نتیجه کند. شاخص باید ثابت ‏بوده و در تقابل هر متغیر جزئی الگو،به هیچ عنوان حساس نباشد.

این اصل بدین معنا است که ممکن است در ارزش متغیرهایی ‏که در شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرند تغییراتی ایجاد نشود، ولی با این حال شاخص بایستی نسبتاً ثابت باشد. ‏شاخص باید ساده باشد، شاخص باید امکان مقایسه را فراهم آورد، شاخص باید از تعدادی متغیر تشکیل شده باشد، ‏شاخص باید قابلیت تفسیر و تحلیل داشته باشد و می‌بایستی معنائی ورای تعریف ریاضی که از آن می‌شود، داشته ‏باشد. در هر حال ساختن چنین شاخصی بهتر از اتکاء از روی ناچاری به یک سئوال تنهاست. اگر در مورد وارد کردن ‏یک سئوال (یا مورد) خاص در یک شاخص شک داشته باشیم، بهترین کار این است که شاخص رابدون آن محاسبه ‏کنیم وبعد ضریب همبستگی اقلام مورد شک را با کل شاخص در صورت معنی‌دار بودن حساب کنیم.‏

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال