×

معرفی صفحات گشایش ، سپاسگزاری و اهدا

صفحات گشایش ، سپاسگزاری و اهدا

صفحه گشایش

صفحه گشایش ، صفحه ای است که در آن دانشجو با اقتباس از گشایش کتاب الهی ، پایان نامه خود را با نام خداوند بزرگ «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می کند. که این صفحه در صفحه ابتدایی پایان نامه قرار می گیرد و توصیه می شود که برای زیاتر شدن پایان نامه از اثرهای هنری استفاده شود.

صفحه سپاسگزاری

این صفحه معمولا بعد از صفحه عنوان قرار می گیرد و متضمن سپاسگزاری و قدردانی دانشجو از کسانی است که او را در مراحل مختلف تحصیلی ، بویژه در تهیه و تدوین پایان نامه یا رساله کمک کرده اند. همانطور که آشکار است چنانچه در  نحوه بیان و ساختار جملات از قالبهای جدید و خلاقانه انتخاب شود جذابیت بیشتری خواهد داشت

صفحه اهدا

این صفحه غالبا بعد از صفحه سپاسگزاری قرار می گیرد ، و شامل جملات و عباراتی است که دانشجو از طریق آن پایان نامه یا رساله خود را تقدیم کسانی می کند که به نوعی حقی بر او دارند ؛ مانند اولیای بزرگ الهی ، استادان ، والدین و…. . این اهدا می تواند حالت ادبی و هنری داشته باشد.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال