×

مدل تحلیلی تحقیق

 

ن

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

نوعی نمودار سازی برای متغیرهای استخراج شده از چارچوب نظری تحقیق است .

مدل ، رابطه بین طرح نظری وکار جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات می باشد. درعلوم اجتماعی مدلها شامل نشانه ها وعلایم هستند یعنی خصوصیات بعضی از پدیده های تجربی به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان می شود.

یک مدل ، نمایشی از واقعیت ها می باشد . سیستم ها به دلیل تعامل درونی اجزا با یکدیگر و برونی آن ها با محیط ، پیوسته رفتارهای مختلف و گاه پیچیده ای دارند . این گوناگونی و پیچیدگی رفتارها ؛ محققان را بر آن  می دارد که برای درک و تشریح یا پیش بینی رفتار یک سیستم ، بر اساس متغیرها و پارامتر های مورد نظر ، از آن مدلی بسازند و با به کارگیری و انجام تغییراتی در  آن ، نتایج را بررسی کنند .برای مثال ، طراحان هواپیما ، مدل های مختلفی از یک هواپیما را می سازند تا بتوانند صورت های مختلف بال ها،استحکام،جریان هوا دراطراف هواپیما ونظایرآن راآزمایش کنند.

مدل ، منعکس کننده واقعیت است وجنبه های معینی ازدنیای واقعی  را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می کند.

 

اصول مدل سازی

 مدل باید بهینه باشد

اگر مدل بهینه نباشد تیم به بیراهه می رود. مطلب دیگر اینکه مدل سازی کاری گروهی است. یعنی افرادی با تخصصهای مختلف باید در مدلسازی همکاری کنند. زیرا هر کس از نظر تخصص خودش به مدل نگاه می کند. مثلا طراح با یک دید و مدیر بانک های اطلاعاتی با دید دیگر و … به مدل نگاه می کنند و این باعث می شود که مدل به سمت بهینه شدن حرکت کند.

مدل را از زوایای مختلف مشاهده کنید.

مدل به شما این امکان را می دهد تا از الگو و ساختارهای مشابه که قبلا ساخته شده اند، برای: درک بهتر از شناخت نیاز ، درک بهتر از راهبردها ، درک بهتر از چگونگی !رفع نیازها استفاده نمود. همچنین دارای مزیت های ذیل خواهد بود:  استفاده از تجارب دیگران. عدم برخورد با مشکلات پیش بینی نشده . حفظ سرمایه و زمان. جلوگیری از سعی و خطاهای کورکورانه. یافتن ایده های جدیدی که در بوته آزمایش موفق بوده اند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال