×

قوت ها و ضعف های مطالعات میدانی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

مطالعات میدانی تنها به جمع ­آوری داده ­ها منحصر نمی ­شود. بلکه در درون این تحقیق نظریه­ سازی نیز صورت می ­گیرد. تحقیق میدانی به خصوص برای مطالعه فرآیندهای اجتماعی که در طول زمان کامل می­ شوند مناسب است.

برخی ازنقاط قوت تحقیق میدانی

 1.     جامعیت چشم­اندازی است که در اختیار محقق قرار می­دهد.
 2.     ازجنبه اکتشافی بالایی برخوردارند.
 3.      محقق به کمک رویارویی مستقیم با پدیده اجتماعی مورد مطالعه و مشاهده هر چه کامل­تر آن می­تواند درک عمیق­تری از آن پدیده به دست آورد.
 4.      محقق میدانی با مشاهده مستقیم در میدان، در نگرشها و رفتارهای افراد تفاوت­های ظریفی می­یابد که با دیگر روشهای تحقیق نمی­توان این تفاوتها را بیان کرد.
 5.      تحقیق میدانی بطور خاص برای مطالعه فرآیندهای اجتماعی (با موضوع انسان) که در طول زمان کامل می­شوند مناسب است.
 6.       تحقیق میدانی از این امتیاز برخوردار است که زندگی اجتماعی را در زیستگاه طبیعی­اش مورد کاوش قرار می­دهد و به محقق این امکان را می­دهد که ارتباطات و رویدادهای ظریفی را کشف کند که پیش­بینی یا سنجش آنها از راههای دیگر امکانپذیر نیست.
 7.      بزرگترین امتیاز تحقیق میدانی حضور یک محقق مشاهده­کننده و اندیشه­گر در میدان عمل است.
 8.       یکی از محاسن ذاتی تحقیق میدانی این است که در این روش، یک کنش متقابل و انعطاف­پذیر، بین جمع­آوری داده­ها و تحلیل داده­ها نسبت به روشهای دیگر تحقیق وجود دارد.
 9.      سنجش­های تحقیق میدانی عمدتاً اعتبار بیشتری دارند.
 10.    از لحاظ واقعیت گرایی ،معنا داری ،سنجش گری متغیرها،مبتنی بودن بر نظریه وکیفیت اکتشافی ،قوی هستند.

 

 

ضعف های تحقیقات میدانی :

 1. عدم دقت در اندازه گیر ی متغیر های میدانی
 2. غیر آزمایشی بودن

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال