×

قواعد نقطه در نگارش مقاله

قواعد نقطه در نگارش

 

نقطه نشانه مکث کامل است که در پایان جمله های خبری و امری می آید و موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

الف) پس از توضیحات پاورقی ها، جدول ها، نمودارها.

ب) در پایان جمله و پس از ذکر مشخصات منابع که در متن استناد شده است؛ مانند: (مطهری، ۱۳۷۷ ،ص ۲۵).

ج) برای مشخص کردن حرف های اختصاری، لازم است پس از هر حرف (به جز حرف آخر) نقطه گذاشته شود؛مانند: ه.ق (هجری قمری)، ق.م (قبل از میلاد).

 

(:)دونقطه

شانه توضیح است و به جای کلمه ها و عبارت های توضیحی (نظیر، مانند، مثل، ازقبیل و… ) به کار می رود، بدین معنی که آنچه بعد از دو نقطه آمده توضیح مثالِ قبل است؛ مانند: تنها ره سعادت: ایمان، جهاد، شهادت.

الف) قبل از نقل قول ها دو نقطه می آید: او در کتاب خود گفته است: «شما بودید که رفتید… ».

ب) برای جداکردن رقم های جزئی از کلی نیز از دو نقطه استفاده می کنند (در متن های فارسی رقم کلی در سمت راست و رقم جزئی سمت چپ می آید)، مثلاً جلد سوم صفحه چهل و یک، را به صورت، «۳: ۴۱» نشان می دهند.

ج) گذاشتن دو نقطه پس از عنوان های کتاب، مقاله، عنوان اصلی، فرعی و امثال آن لازم نیست.

 

 

<strong>منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال</strong>