×

خصوصیات فهرست مطالب در پایان نامه

مطالب پایان نامه

 

فهرست مطالب ، معمولاٌ در برگیرنده چندصفحه است ، که در یک نگاه خواننده را با رئوس کلی محتوای پایان نامه آشنا می سازد وخواننده یک دیدگاه کلی نسبت به آنچه که در پایان نامه آمده است ، پیدا می کند . فهرست باید طوری تنظیم شود که خواننده به آسانی بتواند قسمتی که توجه اورا جلب نموده است، پیدا کند.

فهرست مطالب در پایان نامه یا رساله ، معمولاً قبل از مقدمه می آید و رئوس مطالب باید دقیقا منطبق با ترتیب عناوین مندرج در متن باشد. فهرست مطالب شامل عناوینی مانند: چکیده پایان نامه یا رساله ، مقدمه ، بخش ها ، عناوین بخش ها  ، فصول و عناوین آن ها و عنوان های محتویات فصل ها هست. فهرست مطالب خوب ، خلاصه ای از محتوای پایان نامه یا رساله را به نحو مطلوب ارائه می دهد.

 

انوع فهرست مطالب:

  1. فهرست اجمالی :

فهرستی است که معمولا یک صفحه یا کمتر است و درآن عناوین فصل ها و بخشها قرار می گیرد.

  1. فهرست تفضیلی :

فهرستی است که تمامی جزئیات و قسمتهای تشکیل دهنده فصل ها و بخشها بطور جزیی در آن نشان داده می شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال