×

ویژگی های فهرست تصاویر در پایان نامه

تصاویر پایان نامه

در هر پایان نامه یا رساله ، معمولا تعدای شکل ، تصویر ، نمودار و… وجود دارد که بنا به تناسب موضوعات در متن پایان نامه یا رساله پراکنده هستند . از این جهت دانشجو برای دستیابی آسان تر ، باید یک فهرست برای تصاویر همراه شماره صفحه ی آنها تهیه کند.

 

برای تهیه این فهرست باید موارد زیر را شفاف کند:

الف ) تعیین سیاست بکارگرفته شده برای شماره گذاری

این سیاست دارای چند حالت هست که به شرح ذیل می باشد:

  1. شماره گذاری به ترتیب از ۱ تا آخر
  2. شماره گذاری براساس فصل ها ، بخش ها

ب ) مشخص کردن اینکه اصولا در پایان نامه یا رساله مورد نظر به چه چیزهایی شکل ، تصویر ، نمودار و …. اطلاق می شود. البته قابل ذکر است که تمام مواردی که حالت جدولی و عددی ندارند ، در فهرست تصاویر قرار می گیرند و نامی برای آنها در نظر گرفته می شود.

ج ) ارائه توضیح کوتاهی برای هر شکل بعد از شماره های تعیین شده

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال