×

فرضیه تحقیق

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

 

فرضیه راه حل پیشنهادی محقق برای حل مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق است.

بیان مساله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد.

از طرف دیگر

در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را درمساله مطرح کنیم مساله پرحجم می شود، بگونه ای که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست.

بنابراین، مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود.

 

انواع فرضیه

در یک طبقه بندی کلی می توان فرضیه را به دو دسته تقسیم بندی کرد

 الف) فرضیۀ تحقیقی

ب) فرضیۀ آماری

فرضیۀ تحقیقی

فرضیه تحقیق را می توان توصیفی از رابطه متغییر ها دانست. به عبارتی فرضیه تحقیق، فرضیه انتظارات پژوهشگر درباره رابطه میان متغییر ها می باشد. این موضوع بیان کننده این است که فرضیه تحقیق یک راه حل پیشنهادی می باشد.

فرضیه­ های تحقیقی به دو  دسته تقسیم می­ شوند:

۱) فرضیه­ های جهت­ دار

۲)فرضیه­ های بدون­ جهت

اگر بخواهیم فرضیه های جهت دار را تعریف کنیم می توان بگوییم :فرضیه هایی که در ان جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین می باشد.

از فرضیه جهت دار زمانی استفاده می شود که پژوهشگر دلایل مشخص و معینی برای پیش بینی رابطه معینی داشته باشد.

اما در مورد فرضیه های بدون جهت می توان گفت که در اینگونه فرضیه ها جهت اختلاف یا روابط مشخص نیست.

فرضیه­ های بدون­ جهت فرضیه­ هایی هستند که نوعی رابطه یا تفاوت را مشخص می­ سازند اما هیچ ­نوع سمت و سوی جهت روابط یا تفاوت­ها را نشان نمی­ دهند.

فرضیه­ های بدون­ جهت را زمانی می­ توان مطرح کرد که روابط یا تفاوت­ های بین متغیرها هرگز قبلاً کشف نشده باشند .

در نتیجه مبنایی برای نشان دادن جهت فرضیه­ا وجود نداشته باشند یا یافته­ های متضادی در بررسی­ های پژوهشی قبلی در مورد متغیرها وجود داشته است.

 

ب) فرضیۀ آماری

فرضیه­ های آماری، جمله­ ها یا عبارت­هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می­ شوند .

در یک فرضیه آماری نقش هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری می باشد.

به عبارت دیگر، پژوهشگر روش­های آماری لازم را با استفاده از فرضیه­ های آماری انتخاب می­ کند.

فرضیۀ آماری یک بیان مقداری دربارۀ پارامترهای جامعه است.

در مورد فرضیه آماری می توان آن ها را به دو دسته  تقسیم می­شود:

۱) فرضیه صفر که به عبارتی چنین فرضیه­ای مبین عدم تفاوت است.

۲) فرضیه خلاف

فرض صفر  یک بیان مقداری است که به صورت پارامتر صورت­ بندی می­ شود و مبنای ریاضی آن، «برهان خلف» است.

این فرض معمولاً به این منظور بیان می­ شود که پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیۀ تحقیقی قادر سازد.

به طور کلی، فرضیه صفر قضیه یا پیشنهادی است که نوعی رابطه قطعی و دقیق بین دو متغیر را بیان می­ کند.

یعنی بیان می ­دارد که همبستگی بین دو متغیر، مساوی صفر است یا این­که تفاوت در میانگین دو گروه در جامعه، مساوی صفر (یا نوعی عدد معین) است.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال