×

فرآیند تدوین صفحات آغازین پایان نامه

 

همانطور که می دانید در پست قبلی اجزای و ساختار کلی یک پایان نامه را برای شما بیان کردیم ، اکنون به اینکه هر بخش شامل چه محتویاتی است ، می پردازیم .

 

صفحات آغازین (صفحات ترام دار) صفحاتی هستند که معمولاٌ در ساختار پایان نامه پیش از فصل اول قرار می گیرند . این صفحات براساس اصول کلی ، رایج و مقبول در اکثر دانشگاهها تنظیم شده است که دانشجویان با رعایت چارچوب و ضمن هماهنگی با اساتید می توانند پایان نامه خویش را آماده کنند.

جزییات که باید برروی جلد پایان نامه قرار گیرد همانند طرح زیر می باشد.

صفحات آغازین پایان نامه

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال