×

عنوان موضوع در پروپوزال

عنوان مناسب برای موضوع

 

عنوان موضوع در پروپوزال یکی از مهمترین بخش هایی است که باید به آن دقت شود. برای اینکه بتوانید عنوان موضوع را در پروپوزال خود به دقت انجام دهید نکات زیر را مطالعه کنید.

عنوان موضوع:

بعداز انتخاب موضوع مهم‌ترین بخش انتخاب عنوان مناسب برای آن موضوع است چون خواننده قبل از مطالعه متن عنوان را میخواند.بنابراین عنوان تحقیق باید:
-با موضوع همخوانی داشته باشد
-جامع و کامل باشد نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه
-ازجذابیت و رسایی کامل برخوردار باشد بهتر است به شکل سوالی نباشد
-ازنظر آیین نگارش فارسی و انگلیسی بدون مشکل باشد
-عنوان واضح و روشن باشد
-عنوان کوتاه و درحد امکان مختصرباشد
-درعنوان از کلمات اتصاری مبهم استفاده نشده باشد.
-درعنوان فارسی از به کاربردن کلمات اختصاری انگلیسی خودداری شده باشد.

بیان مساله:

دراین بخش بایدمحقق به صورت مختصرو مفید توضیح بدهد که در تحقیقی که انجام می دهدبه دنبال چیست؟درپی آن است که هر مساله ای راحل کند. چرا لازم است که تحقیق مورد نظرش انجام شود و اگر انجام شود چه فوایدی دربرخواهد داشت. اوباید بتواند این موارد را به صورت قابل قبولی توضیح دهد تا کسانی که لازم است انجام تحقیق را تایید کند کاملا قانع شود. دربیان مساله و اهمیت تحقیق می بایست موارد زیر رعایت شود.

-مساله یا مشکل احساس شده به روشنی تعریف شده باشد.
-آثارحاصل از تدوام مشکل تشریح شده باشد .
-این چگونه انجام تحقیق به حل مشکل کمک خواهد کرد بیان شده باشد.
-به ضرورت انجام تحقیق و تاثیر آن دربهبود و ارتقای امور اشاره شده باشد.
-حدود مشکل به طورکامل تشریح شده باشد.
-درمساله اطلاعات از کل به جز و از عمومی به اختصاصی براساس یک نظم منطقی تدوین شده باشد.
-بیان مساله مستند به اطلاعات مناسب مربوط جدید و معتبرباشد.

در نهایت امیدواریم از این پست  در وب سایت گروه تحقیقاتی نخبگان برتر لذت کافی را برده باشید و برایتان مفید باشد

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال