×

عقد قرارداد پایان نامه

طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، ”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” قراردادهای کاری اجزا غیر قابل تفکیک انجام پروژه ها هستند که در همه شاخه ها و رشته های تحصیلی و شغلی مورد استفاده قرار می گیرند و از موارد بسیار مهم فرآیند شروع اقدامات اقتصادی می باشند. گروه نخبگان برتر نیز به منظور احترام به حقوق مشتریان عزیز و در جهت قانون مند سازی فرایند انجام سفارشات، تمهیداتی را در نظر گرفته تا از این طریق  طرفین در سایه حقوق مدنی، با آسودگی و اطمینان خاطر بیشتری عمل نمایند.

طبق این تمهیدات، بعد از تصویب موضوع و تعیین مجری طرح پژوهشی، قراردادی دو طرفه بین مدیر گروه و سفارش دهنده منعقد می گردد که براساس آن طرفین متعهد می گردند مطابق مفاد قرارداد عمل کرده و بر رعایت حقوق همدیگر در همه حال پایبد باشند.این قرارداد در هشت بند و دو تبصره شامل تعهدات گروه و تعهدات سفارش دهنده، تنظیم شده است که می بایست بعد از توافق به امضاء طرفین برسد. طبق این قرارداد گروه نخبگان برتر متعهد می گردد تا سفارشات کارگاه های مقاله نویسی و اپلای و … مشتریان عزیز را طبق مفاد قرارداد و در زمان مقرر به انجام برساند. همچنین سفارش دهنده نیز متعهد می شود تا مطابق مفاد قرارداد عمل کرده و با مساعدت های خود زمینه مدیریت بهینه فرایند انجام طرح را فراهم سازد.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت حقوق مشتریان عزیز و حفظ حریم خصوصی آنها، این قرارداد در گروه نخبگان برتر محرمانه تلقی گردیده و بعد از اتمام طرح و تایید طرفین منسوخ خواهد شد.