×

طرح مسأله، تدوین پروپوزال

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

پیش از نگارش پایان‌نامه (طرح مسأله، تدوین پروپزال)

در این بخش دانشجو به کارهایی می پردازد که پیش از آغاز نگارش باید آن را انجام دهد.به عنوان مثال می توان به یافتن موضوع بیان مسئله و تدوین پروپوزال اشاره کرد.

۱٫برنامه ریزی:

زمان مشخصی باید برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در نظر گرفت.برنامه ریزی از اهمیت خاصی برخوردار است دانشجو وظیفه دارد برای پایان نامه خود برنامه ریزی کند.برنامه ریزی باید دقیق باشد و دانشجو با توجه به شرایط خود آن را تنظیم نماید.
دانشجو باید در مورد زمان خود برنامه ریزی کند و قسمت از پایان نامه خود را به یک زمان مشخص اختصاص دهد.این برنامه ریزی باید با توجه به برنامه کاری استاد راهنما صورت بگیرد.

۲٫مدیریت زمان:

در دوران کارشناسی ارسد دانشجو فرصت محدود دارد و باید به پایان نامه خود بپردازد.
در طول انجام پایان نامه دانشجو زمان باقی مانده در مورد پایان نامه خود را کنترل می کند.این اتفاق از ابتدای پایان نامه تا روز دفاع و مدیریت زمان ارائه پایان نامه در مدت محدودی انجام می شود.
دانشجو بایدبرنامه ریزی مناسب و دقیق داشته باید تا در مسیر راه دچار مشکل نشود.

۳٫تفکر انتقادی:

افرادی که منطقی تر هستند و با تفکر انتقادی پیش می روند به ارتقای دانش خود کمک می کنند.این افراد علاوه بر بهره گیری از دانش خود از منابع اطلاعاتی هم استفاده می کنند.
اولین قدم یافتن موضوع و نگارش پیشنهاده ی پژوهش می باشد.با بررسی پژوهش های قبلی می توان کاستی های موجود را شناسایی کرد و راهکارهایی را ارائه داد.
دانشجو در ابتدا باید با نگاهی انتقادی منابع را بررسی نماید.این نگاه در یافتن موضوع و استنتاج از پژوهش های قبلی و بحث و نتیجه گیری کمک به سزایی می کند.

۴.تفکر خلاق:

ما همواره به پایان نامه هایی برخورد می کنیم که با دیدن آنها به خود می گوییم چرا این موضوع به ذهن من نرسید.
در بعضی مواقع موضوعی که تکراری و یا پیش پا افتاده باشد موردی برای پژوهش می شود که خیلی جالب می باشد.این اتفاق
نشان می دهد که توجه دقیق به یک حوزه مطالعاتی و پرداختن به موضوع با تفکر دقیق است که باعث ذهن خلاق می شود.

۵.مطالعۀ هدفمند:

در دوران کارشناسی ارشد به یافته هایی دست پیدا می کنیم از سطح می کاهد و به عمق بیشتر می پردازد.

این اتفاق با مطالعه منابع گوناگون برای یافتن حوزه ی مورد علاقه شروع می شود.با مطالعه در حوزه پژوهش از پراکنده خوانی کاسته می شود و باعث عمق بخشی به حوزۀ تخصصی دانشجو می شود.با تقویت مطالعه هدفمند در انجام پایان نامه سبب می شود که دانشجو در دنیای اطلاعات به سرعت رشد کند و از مطالب نامرتبط یا تکراری پرهیز می کند.

۶٫کشف توانمندی ها و پتانسیل های ناشناخته:

افراد زمانی که در محیطی عملی و موقعیت های حساس و خاص قرار می گیرند می توانند به توانمندی ها و قدرت واقعی خود پی ببرند.
زمانی که به عملکرد کاری خود در گذشته نگاهی می اندازیم با خود می گوییم من تمام این کارها را انجام داده ام؟چگونه از عهده ی آن برآمده ام؟زمانی که دانشجو پایان نامه نویسی را شروع می کند با خود می گوید چگونه آن را انجام دهم؟ولی با تلاش و پشتکار و با راهنمایی از استاد راهنما به راحتی آن را انجام می دهند.آنها در این مسیر استعدادهای خود را کشف می کنند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال