×

شیوه فرضیه سازی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

.

ضرورت داشتن فرضیه (Hypothesis) و ویژگی های آن چیست ؟

معادل لاتینی فرضیه از ریشه ای یونانی به معنای فرض وحدس و گمان گرفته شده است.فرضیه در زبان فارسی دارای  معادل هایی مانند شرط وفرض می باشد.

قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای فوق العاده مهم می باشد . قدرت تصور به فرد این امکان را می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد، حدس بزند، تصویر ذهنی ایجاد کند و راه حل های  مختلف پیشنهاد کند.

در برخی مواقع پیش می اید که از فرمول برای بیان فرضیه خود استفاده کنیم. اگر یک سری کارها انجام شود نتیجه فلان می شود.

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی وبه زبان دیگر راه حل مسأله است که هم به یافتن نظم و ترتیب دربین واقعیات کمک می کند وهم باعث استنتاج نتایج می شود

 

 

شیوه فرضیه سازی

 

الف:روش توجیهی:

منظور از روش توجیهی،بیان جنبه های مختلف ذهنی و تصوری پژوهشگر در ارتباط با پدیده مورد نظر است که از چارچوب نظری الهام گرفته است.

[میزان در آمد کارکنان در میزان تعهد سازمانی آنها موثر است]

 

ب:روش میان بر:

منظور از روش میان بر،خارج کردن سؤالها و پرسشهای مربوط به مسایل علمی از حالت استفهامی است.

ساخت فرضیه ها تا حدودی تابع روش تحقیق انتخاب شده توسط پژوهشگر می باشد.این در جدول نشان داده شده است.

 

.

 

.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال