×

سازه در تحقیق چیست ؟

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

مفهوم سازه

واژه‌های مفهوم و سازه معانی مشابه دارند می توان گفت سازه یک مفهوم است که از مفاهیمی‌ با ‏سطح انتزاع بالاتری ساخته شده‌ است  و دارای معانی  بیشتر از مفهوم  می باشد که به گونه‌ای ارادی و خود آگاه برای یک هدف ‏خاص علمی پذیرفته می‌شود .

سازه نیز یک مفهوم است ،اما دارای معانی اضافه نیز می باشدکه به گونه ای ارادی وخودآگاه برای یک هدف خاص علمی اختراع یا پذیرفته شده است.مثلا هوش یک مفهوم انتزاعی است،اما به عنوان یک سازه علمی ،دارای معنایی است که می تواند هم بیشتر و هم کمتر از چیزی باشد که مقصود از یک مفهوم است.

 

 دو نوع مفهوم با توجه به سطوح انتزاع داریم : ‏

‏ الف – برخی از مفاهیم با واقعیت‌ها و چیزهایی که توصیف می‌کند ارتباط نزدیکی دارند، مثلاً مفهوم اشیاء را ‏می‌توان با نشان دادن اشیاء معینی به آسانی بیان کرد .‏

‏ ب – برخی مفاهیم را نمی‌توان به آسانی به پدیده‌هایی که این مفاهیم در برابر آنها ایجاد شده است ربط داد، ‏مثلاً مفاهیم طرز فکر، یادگیری و رغبت از این دسته مفاهیم می باشد و می توان از انها به نوعی استباط تلقی کرد.

معانی این مفاهیم ‏را نمی‌شود به  آسانی و با نشان دادن  موارد خاص یا افراد و رویداد‌های معین  به دیگران تفهیم کرد و این موضوع به این دلیل است که از مفاهیم با سطح انتزاع بالاتری ساخته می شود و این در فرهنگ پژوهش ‏علمی، ‌سازه خوانده می‌شود.

دانشمند خود نسبت به این امر داناست که وقتی از سازه‌ها بحث می‌کند واقعیت آنها ‏را تنها از روی رفتار مشاهده شده استنتاج کرده است، مثلاً اگر بخواهد اثرات انواع انگیزه را مطالعه کند، ‏باید بداند که انگیزه یک نوع سازه می باشد که بوسیله بشر و به منظور تبیین رفتار « بر انگیخته شده » فرضی اختراع ‏گردیده است . باید بداند که واقعیت آن یک واقعیت موضوعه است و او فقط بر پایه مشاهده رفتار یک نوجوان ‏می‌تواند داوری کند که این نوجوان برانگیخته می‌شود یا نمی‌شود. با این وجود به منظور « انگیزش » باید آن را اندازه ‏بگیرد در حالی که می‌داند مستقیماً اندازه‌پذیر نیست، زیرا انگیزش متغیری است که فقط در ذهن وجود دارد.

‏سازه‌ها اصولاً برای معرف « چیزی » فرض می‌شود که درون خود باشد، یعنی چیزی که موجب رفتار فرد در ‏موقعیت بخصوصی می‌شود اختراع شده است .

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال