×

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

 

پژوهش میدانی

با توجه به خاص بودن گزارشات درفعالیت پژوهشی شاخه های علوم،حتی روش هاو اصول کلی به طور خاصی مطرح می شود . یک الگوی استاندارد شده ای وجود دارد که انجمن روانشناسان در اختیار مؤلفان قرار داده اند تا محقق زمانی که می خواهد گزارشی را تهیه کند آن اصول را به کار بگیرد.
مقدمه

در واقع مقدمه مهم ترین بخش مقاله می باشد و شروع هر مقاله می باشد و خلاصه ای از فصل اول و دوم پایان نامه ها و رساله هاست. به طور مختصر به بیان کلیات تحقیق می پردازد.در مقدمه اهداف و ضرورت انجام آن به صورت چکیده بیان می شود.باید به این نکته توجه کرد که هدف مقدمه روشن شدن موضوع تحقیق به خواننده

است و در واقع مقدمه یک منطق اساسی را در تحقیق عنوان می کند. در این مرحله باید پرسش های خود را به صورت مفهومی بیان کند و در تعریف متغییرهای تحقیق
به صورت عملیاتی بپردازد.  تا به گونه ای دقیق  چگونگی انجام پژوهش، گزارش گردد. تا خواننده در مورد اعتبار آن نظرسنجی کند.

روش

از وظایفی که مؤلف باید بپردازد عبارتند از: بیان ابزارهای پژوهش,بیان طرح پژوهش,روش تحلیل داده ها و روش اجرا می باشد.یک سری نتایج مفیدی از توصیف کلامی حاصل می شود که در این مرحله مطرح می شود.توصیف کلامی با اطلاعات آماری تکمیل می شودو بهترین روش آن است که داده ها از   مبتنی بر ترتیب منطقی نمایش داده شوند.

نتایج

ساختار بخش نتایج وابسته به تأیید شده بودن یا تأیید نشده بودن فرضیه ها و یا ازطریق شکل و نمودار ویا جدول پرسش هاست. ترتیب بیان کردن نتایج بر اساس مهم تر بودن و یا برحسب ترتیب تنطیم سؤال ها یا فرضیه های آنهااست، در واقع می توان گفت بیان نتایج از جالب توجه ترین و رایج ترین یافته هاست.که می شود آن را به گونه ای خاص بیان کند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

واژگان کلیدی در مقاله

مقالات علمی

چکیده در مقالات

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

ملاک های محتوایی مقالات چیست؟