×

روش های خلاصه سازی داده ها

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اهداف و فواید خلاصه نویسی :

هدف از آوردن خلاصه گزارش در سازمان ها و دستگاه های دولتی، ارائه نمونه های کامل ولی کوتاه شده از نوشته برای مسئولان سازمان و مدیرانی است که فرصت خواندن همه گزارش را ندارند و می خواهند در زمانی کوتاه از آن آگاه شوند و تصمیم بگیرند و به سهولت نسبت به ارجاع و تهیه پاسخ اقدام کنند.

در هنگام ارائه خلاصه، گزارشگر نباید به تصرف و تغییر مطالب و آوردن مطالب تازه دست بزند.

هدف از خلاصه کردن

چند هدف در این زمینه وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱-    آشنا شدن دانشجو (یا فرد خلاصه کننده) با کتاب یا پروژه به شکل دقیق

۲-    تقویت قدرت گزینش مطالب مهم و اساسی از کتاب

۳-    توانمند شدن در شیوه مطالعه “سریع خوانی” و حذف مطالب زاید و کشف مطالب غیر زاید و اساسی

۴-    آشنا شدن با شیوه برداشت و نگارش نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

۵-    آشنا شدن با منبع گذاری درون متن و پایان متن

۶-    بهره برداری تهیه کننده خلاصه و دیگران از خلاصه مزبور به شکل مناسب

۷-    نهایتا تفکیک اندیشه ها، نظریات و روش های مربوط به نویسنده کتاب با سایر افراد دیگر که نویسند از آنان مطالبی را نقل کرده است.

بنابراین بدون تحقق اهداف فوق الذکر، خلاصه صورت گرفته، دقیق و علمی نبوده و تنها می تواند به عنوان برداشت هایی به حساب آید.

روش های خلاصه سازی داده ها

۱- محاسبه مقادیر متوسط یا اندازه های تمایل مرکزی

۲- محاسبه اندازه های پراکندگی یا تغییرپذیری

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال