×
رساله دکتری مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی  علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم، افراد و گروه‌ها در سازمانها می‌باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می‌شود. یعنی روابط بین مردم و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروه ها، سازمانها و سیستم‌های اجتماعی تشریح می نماید و هدف آن در رده های بالاتر و دکتری دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می‌باشد. در واقع این علم به مطالعه منظم (سیستماتیک) و عمیق تر عملیات ،اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند، می پردازد.

به طور کلی اهداف رفتار سازمانی شامل : «توصیف» ، «فهمیدن» ، «پیش بینی» و «کنترل» می باشد.

این چهار هدف از اهداف اساسی علم نیز می باشد.

  1. توصیف : اولین هدف رفتار سازمانی این است که بداند افراد در شرایط مختلف چگونه رفتار می کنند.
  2. شناخت : دومین هدف رفتار سازمانی این است که آنچه را افراد انجام می دهند بفهمند و درک نمایند.
  3. پیش بینی : روابط علت و معلولی در سازمانها را بررسی می کند و رفتار آتی کارکنان را براساس قابلیتهای افراد پیش بینی می کند.
  4. کنترل : هدف نهایی رفتار سازمانی است. کنترل رفتار کارکنان و گروهها در جهت هر چه بهتر شدن نتیجه عملکرد سازمان.

در مقطع دکتری با با نهایت شناخت به این اهداف فرد با اگاهی کامل تری می تواند وارد بازار کار شود و دید عمیق تری داشته باشد. عوامل متعدد و مختلفی در ماهیت و کارکرد سازمان اثر گذار می باشد.این عوامل را می توان در چهار عامل کلیدی شامل : انسانی، ساختار، تکنولوژی و محیط خلاصه کرد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای رساله دکتری مدیریت رفتار سازمانی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید رساله ارشد مدیریت رفتار سازمانی به همراه مقاله بیس
۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس رساله به دانشجویان رشته مدیریت رفتار سازمانی
۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت رفتار سازمانی
۴)آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول رساله کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی با عقد قرارداد رسمی
۵)تبدیل رساله به کتاب در رشته مدیریت رفتار سازمانی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال
۶)تنظیم فصول رساله ارشد و دکتری مدیریت رفتار سازمانی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۷)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور رساله پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی
۸)انجام فصل چهارم رساله کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت رفتار سازمانی
۹)تنظیم فصول رساله ارشد مدیریت رفتار سازمانی متناسب با فرمت دانشگاه ها
۱۰)چاپ کتاب از رساله کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت رفتار سازمانی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
۱۱)تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای رساله ارشد مدیریت رفتار سازمانی
۱۲)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای رساله مدیریت رفتار سازمانی
۱۳)استخراج مقاله از رساله ارشد مدیریت رفتار سازمانی ، استخراج مقاله از رساله دکتری مدیریت رفتار سازمانی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
۱۴)حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای رساله ارشد مدیریت رفتار سازمانی
۱۵)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت رفتار سازمانی
۱۶)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت رفتار سازمانی از مجلات ISI و ISC
۱۷)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای رساله رشته مدیریت رفتار سازمانی

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال