×

۱۴ گام کلیدی در نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقاله

برای نگارش مقاله نیاز به طی کردن گام هایی داریم که امروز می خواهیم این گام ها را با هم مرور کنیم .

راهنمای نگارش مقاله

گام اول :

مشخص کردن کلیت موضوع می باشد. یکی از مواردی که باید در نگارش مقاله مورد توجه باشد نیاز های جامعه است. باید نیاز های جامعه را بشناسیم و متناسب با این نیاز ها موضوع خود را تعیین کنید البته در راستای علاقه شخصی مان اگر باشد مسلما انگیزه بیشتری در این مورد خواهیم داشت.

 

گام دوم :

تحلیل و بررسی کامل موضوع از جنبه های مختلف می باشد که ایا دارای ارزش می باشد و امکان پذیر هست؟ برای اینکه بتوانید به این سوال پاسخ دهید می توانید یکسری سوال مطرح کنید و به آنها پاسخ دهیدمانند:موضوع مقاله تا چه اندازه ارزشمند است و ایا موضوعی بدیع و نو هست؟ از چه جنبه ای برای چه کسانی مفید و سودمند است؟موانع و مشکلات احتمالی کار کدام است؟و در نهایت آیا انجام همچنین مقاله ای انجام پذیر هست؟

 

گام سوم :

مشخص نمودن ساختار کلی مقاله

شما می توانید ساختار مقاله را مشخص کنید که بهتر است ترتیب فهرست مطالب به چه صورت باشد و چیدمان بخش های اصلی و فرعی را نیز انجام دهید. نوع مقاله را مشخص کنید. در این مرحله اگر با صاحب نظران مشورت کنید مطمئنا نتیجه بهتری را خواهید داشت.

 

گام چهارم:

زمانبدی مشخصی برای انجام مقاله داشته باشید

زمان بندی به نگارش آسان تر مقاله کمک می کند و در پیش بردن سریع تر مقاله نیز فوق العاده موثر است. البته برنامه ریزی و مشخص زمانبدی در همه کارها نتیجه خوبی در پی دارد و این نکته را فراموش نکنید.

 

گام پنجم :

جستجوی لازم را برای بدست آوردن مطالب پایه انجام دهید.

منابع اطلاعاتی پایه بهتر است که از منابعی معتبر سرچشمه گرفته باشد مانند دایره المعارف ها و مقالات معتبر عملی

 

گام ششم:

یافتن اطلاعات مرتبط با مقاله

برای طی کردن این گام شما نیاز به جستجو در کتابخانه ها و شبکه های اطلاعاتی هستید.کتابشناسی اولیه را مشخص کنید و منابع اطلاعاتی تخصصی را شناسایی کنید.

گام هفتم:

مطالعه منابع اطلاعاتی و مشخص کردن موضوع و رویکرد مقاله

گام هشتم:

حالا نوبت یادداشت بردای و برداشت شما از منابعی است که مطالعه کرده اید.

گام نهم:

مرتب کردن یادداشت برداری ها و بر اساس فهرست پیش رفتن.

گام دهم:

حالا نوبت نگارش متن مقاله است سعی کنید از مطالب ساده تر شروع کنید و از پرداختن به مسائل حاشیه ای و کم اهمیت پرهیز کنید البته برای پرداختن به موضوع باید تا حدی برخی مسائل را روشن کرد. توجه به هدف و انسجام مطالب و پیوند منطقی میان بخش ها مهم ترین اصل در نگارش است.

گام یازدهم:

تهیه نسخه دوم از مقاله و اصلاح اشکالات همچنین حذف موارد نامرتبط و تمرکز مطالب مقاله بر روی نظم فهرست و اصلاح در صورت نیاز

گام دوازدهم:

مشورت با صاحب نظران

گام سیزدهم :

تهیه و تدوین چکیده ، کلید واژه ،مقدمه و فهرست ماخذ

 

گام چهاردهم :

نگارش نسخه نهایی مقاله

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله

مطالب مرتبط:

واژگان کلیدی در مقاله

چکیده در مقالات

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

مقالات علمی