×

راهنمای تنظیم و تدوین پیش نویس پایان نامه (پروپوزال)

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

تنظیم عنوان :یکی از مهمترین قسمت در تحقیق عنوان می باشد.زمانی که محقق آگاهی کامل نسبت به تحقیقی که انجام می دهد داشته باشدمی تواند عنوانی بامعنی انتخاب کند و اهداف خود را به مخاطب خود بدهد.نکاتی که محقق باید در تنظیم عنوان انجام دهد درذیل آمده است:

عنوان باید جمله بندی درست داشته باشد و همچنین قواعد دستوری را رعایت کند.
از به کار بردن اصطلاحات نامربوط و ناآشنا پرهیز شود.
عنوان باید واضح باشد و در آن کلمات اضافی به کارنبرد.
عنوان باید به گونه ای باشد که هدف اصلی را بیان کند.
عاری از پیش داوری باشد.
بیان مسئله

می توان گفت این قسمت از بخش های مهم و زیربنایی برای نگارش پیش نویس هست.در بیان مسئله خواننده را با مراحل بعدی در پژوهش مثل اهداف آشنا می سازیم.دراین قسمت محقق دلایل انتخاب و فواید تحقیق را به طور کامل بیان میکند. بیان مسئله همچنین در ارائه طرح به مسئولین و سازمانهای تامین کننده بودجه و توجیه آنان کاربرد دارد .

نکات ضروری در تدوین بیان مسئله:
تعریف مساله ( توضیح بنیادی موضوع ، تبیین ابعاد و وسعت آن )
اهمیت مساله ( با تاکید بر منابع علمی و اطلاعات جدید )
راه حلهای موجود ( با تاکید بر منابع علمی و اطلاعات جدید )
لزوم اجرای پژوهش ( مثل عوارض ناشی از تداوم مشکل )

بررسی متون

در این قسمت به اهمیت بررسی متون می پردازیم.بررسی متون از دوباره کاری جلوگیری می کند.به یافتن آنچه دیگران درباره موضوع شما دریافته و گزارش نموده اند کمک می کند . این امر ممکن است به اصلاح بیان مسئله بینجامد .شما با را با زمینه های انواع مختلف کار که امکان استفاده از آن در مطالعه شما وجود دارد را فراهم می نماید .باعث می شود دیگران پژوهش پیشنهادی شما را پشتیبانی کنند.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال