×

خلاصه تحقیق و پیشنهادها

خلاصه تحقیق

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

خلاصه تحقیق بایستی به گونه‌ای نوشته شود که دیگران را به خواندن مقاله شما ترغیب کند.

اگر کلمات اختصاری در چکیده بکار رود، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز و پس از عبارت اختصاری نوشته شده و یا کلمه اختصاری در داخل پرانتز و پس از عبارت کامل آن نوشته شود.

جهت نگارش خلاصه تحقیق از یک متن قابل مفهوم و خلاصه استفاده می شود .

می توان از خود آن خلاصه تحقیق اطلاعاتی دریافت نمود.

تمام مولفه های آکادمیک لازم را از متن کامل انعکاس دهد که باید شامل هدف، تمرکز، روش ها، نتایج و استدلال ها باشد.

 

ویژگی های یک خلاصه خوب

ذکر مطالبی که برای خوانندگان اهمیت دارد

کم حجم بودن

تاکیدبرنکات تازه که خواننده را بیشتر با پژوهشگر ودیدگاه های او آشنا می سازد

تاکید برابعاد جذاب پایان نامه ،به گونه ای که خواننده را به مطالعه کل پایان نامه تشویق کند

نباید به نام ساده سازی ،دقت لازم اعمال نشود

بانثری سلیس وروان نگاشته شود

جامعیت ،به گونه ای که تمام ابعاد مهم پایان نامه درچکیده پوشش داده شود.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال