×

جایگاه و اهمیت پایان نامه در مراحل تحصیلی

اهمیت پایان نامه

پایان نامه اولین نمود قدرت درک و استنباط دانشجو، در مراحل تحصیلات تکمیلی است ، بعبارت دیگر دانشجو با عبور از مرحله (Data Gathering) ، دوره کارشناسی و ورود به مرحله (Data Finding) دوره کارشناسی ارشد اکنون آمادگی آن را دارد که آموخته و دانش خودرا در یک فضای واقعی به مرحله آزمون بگذارد. از نظر علم مدیریت این مسئله حائز اهمیت است آخرین دستاوردهای نظری یا تئوری این علم ، یعنی نظریه اقتضایی از اداعای بنیانگذاران کلاسیک این علم که مدعی ارائه اصول و قوانین جان شمول بودند دور شده است . اکنون حقانیت عملکرد مدیریت در درک و توجه به اقتضای شرایط مشروط شده است . چنین مقوله ای ریشه در بنیانهای فلسفی مانند کثرت گرایی ، نسبیت ، عدم قطعیت ، ابطال پذیری و…. دارد ، لذا دانشجویان در چنین فضایی از عدم یقین و قطعیت ، مجبورند همه نظریه ها را تنها بعنوان یک فرضیه بپذیرند.

 

درواقع بدست آوردن این مرحله از آگاهی مشروط بر این است که تمام نظریه ها و کارکرد تکنیکها و فنون عملاٌ آزمون کنند وبعبارت دیگر ، « جهانی بیاندیشند و محلی عمل کنند» که رسیدن به چنین هدفی در گرو آزمون نظریه های جهانی در شرایط بومی است.

پایان نامه کارشناسی ارشد دارای ویژگیهایی است که به شرح ذیل می باشد:

  1. پایان نامه اولین تجربه در تحقیقات دانشگاهی محسوب می شود. دانشجو در این مرحله با یک نوع تلاش پژوهشی آشنا می شود که مقدمه ای برای کار
  2. تحقیقی دوره دکتری و تحقیقات در دنیای واقعیت است.
  3. ماهر شدن دانشجو لااقل در یک جنبه از موضوع حرفه ای یا آکادمیک
  4. دانشجو می تواند به عنوان یک فعالیت آموزشی مهم در یادگیری تحقیق پیشرفته مطرح باشد.

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال