×

تنظیم فیش ها در پایان نامه

فیش یا همان برگه چکیده مطالعات و گزیده تحقیقات در آن یادداشت می شود.به راحتی می توان در زمانی کوتاه و با نظمی خاص از آن استفاده کرد.
جنس فیش ها از کاغذ ضخیم تشکیل شده است.به دلیل اینکه کم حجم و مقاوم باشد.شکل فیش ها نیز باید همسان باشند تا در طبقه بندى و بازیابى فیش ها با مشکلى روبه رو نشود.
یکی از کارهای مهم و طولانی در پایان نامه ها تنظیم فیش ها می باشد.تا جایی که امکان دارد نظم به آنها دهید. فرمت فیش ها از تنوع بسیاری برخوردار است.بعضی از افراد فیش های خود را به صورت کاغذی درست می کنند و بعضی دیگر و به صورت فایل ورد ذخیره کنند.
چند نکته در مورد فیش ها وجود دارد:۱٫ در همه فیش ها اطلاعات کامل منبع را ذکر کنید.۲ در همه فیش ها نقل قول مستقیم و غیر مستقیم را مشخص کنید.۳٫ شماره صفحه را به صورت دقیق ذکر کنید.

یک دسته بندی داخلی برای فیش ها در نظر بگیرید.یک ماکت از کارهای مورد نظر در ذهن خود داشته باشید. فرایند فیش برداری ممکن است تا حدودی خسته کننده و گیج کننده به نظر برسد.اما با دقت آنها را انجام دهید.
بسیاری ازافراد هستند که با گرفتن یک کتاب شروع به فیش برداری از مطالب آن می کنند و در اخر با حجم زیادی از فیش ها مواجه می شوند پس تاجایی که امکان دارد به شکل بهینه فیش برداری انجام دهید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال