×

تحلیل آماری پایان نامه چیست؟

انواع تحلیل آماری

تحلیل آماری از بخش های بسیار مهم انجام پایان نامه است. زیرا یافته های دانشجو براساس تحلیل آماری انجام گرفته برروی اطلاعات جمع آوری شده ارائه می شود.

تحلیل آماری پایان نامه یک کار مهم وپیچیده است و نیاز به مهارت در نرم افزار های اماری مانند Exel, spss, views و…وسایر بسته های نرم افزاری مشابه دارد. بدون وجود این آشنایی ومهارت تحلیل یافته های پژوهش شما برای ارائه پایان نامه نه تنها دشوار است بلکه علاوه بر این احتمال دارد نتایج بدست آمده از پژوهش ضعیف باشند. به همین خاطر توصیه می گردد برای نتایج بهتر پایان نامه از خدمات موسسه راهبرد دراین زمینه بهره ببرید.

انواع تحلیل آماری

آمار را می توان به دو دسته عملیات تقسیم کرد:

آمار توصیفی:

شیوه هایی است که برای خلاصه کردن مقادیر بزرگی از داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از این توصیف ها در مکالمه های روزمره به کار می روند مثلا اگر شما از متوسط درآمد سخن می گویید در حال استفاده از آمار توصیفی هستید.

آمار استنباطی:

شیوه های است که بااستفاده از آن ها از داده های جمع آوری شده نتیجه ای استنباط می کنیم.آمار استنباطی ما را قادر می سازد سوال هایی از نوع ((آیا تفاوتی وجود دارد)) یا ((آیا رابطه ای وجود دارد؟)) را به زبان ریاضی پاسخ دهیم.
انتخاب آزمون آماری مناسب اس پی اس به شما نمی گوید چه آزمونی برای تحلیل داده هایتان به کار برید.

اگر بخواهیم روشن تر بگوییم, شما باید این موارد را مورد ملاحظه قرار دهید:

۱-طرحی را که مورد استفاده قرار داده اید.
۲-تعداد متغییر هایی که دستکاری کرده اید را اندازه گیری نموده اید.
۳-نوع داده هایی که جمع آوری کرده اید.
۴-در متغییر ها به دنبال تفاوت هستید یا رابطه.

Spss چیست؟

نخستین نسخه این نرم افزار در سال ۱۹۶۸ پس از تاسیس ((نرمن نی)) منتشر شد, که سپس به یک کارشناس ارشد علوم سیاسی در دانشگاه استانفورد, و اکنون استاد محقق در دانشکده علم سیاسی دانشگاه استانفورد و استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو بوده است.

Spss یک تجزیه کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است. Spss می تواند داده ها را تقریبا از همه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در تولید گزارش های جدول بندی شده, نقشه ها, نقشه پخش/ توزیع و روند/ توسعه آمار های توصیفی و تجزیه وتحلیل آماری جریان پیچیده و رفتار مرکب داده ها..استفاده کند.

Spss در پلت فرم های مختلفی چون سیستم های:

windows mancintash- unix… قابل اجراست. نسخه ویندوز spss تمامی قابلیت های قالب اصلی برنامه spss را برای محیط کامپیوتر های شخصی بوجود می اورد.spss یک برنامه کاربردی که تجزیه و تحلیل های مرکب و مخلوط را بدون نوشتن حتی یک خط قواعد دستوری بوجود آورد. ویراستار داده های ساختاریspss مانند یک صفحه گسترده ی ساده و کارآمد سودمندی هائی جهت وارد کردن داده ها و به اشتراک گذاشتن فایل های داده های شغلی عرضه می کند. قصد مهم و کیفیت ارائه نقشه ها و طرح ها می توانند بوجود آمده و ویرایش شوند. با استفاده از نظریه پرداز spss شما می توانید داده های خروجی را با بیشترین انعطاف پذیری ارائه نمایید.

Spss از جمله برنامه هایی است که به طور گسترده در تحلیل های آماری مورد استفاده قرار می گیرد:

این نرم افزار توسط محققان بازار, پژوهشگران سلامت, دولت و پژوهشگران آموزش سازمان های بازار یابی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
سرعت زیاد در تجزیه وتحلیل داده ها, دستیابی سریع به آنچه که برای یک تحلیل آماری لازم است توانایی تجزیه وتحلیل های آماری در همه زمینه ها امکان ارتباط و سازگاری با مجموعه آفیس سبب شده است که کاربران به راحتی نیاز های خود را برطرف کنند. بسیاری از ویژگی های نرم افزار spss از طریق منو ها در دسترس می باشند یا می توان با استفاده از زبان syntax برنامه نویسی شوند.
Spss محدودیت هایی را بر روی ساختمار فایل درونی, انواع داده ها و پردازش داده ها و فایل های مچ شده قرار می دهد که با هم به طور قابل ملاحظه ای برنامه نویسی را ساده می کنند. مجموعه داده های spss ساختار جدولی دو بعدی دارند که ردیف ها نشان دهنده حالت ها (مانند افراد یاخانواده) و ستون ها نیز نشان دهنده اندازه ها(سن و جنس و درآمد خانواده ها) باشند. تنها دو نوع معرفی شده اند. عددی و رشته ای. تمام پردازش داده ها مورد به مورد از طریق فایل اتفاق می افتد.
در تحلیل داده ها با استفاده از اس پی اس سه مرحله اساسی وجود دارد. نخست باید داده های خام را وارد کنید و آن ها را در یک پرونده ذخیره نمایید. دوم باید تحلیل مورد نیاز را برگزینید و آن را مشخص کنید. سوم برونداد را وارسی کنید.

قابلیت های نرم افزار spss:

 • تهیه خلاصه های آماری مانند گراف ها. جداول. آمار ها و… ؛
 • انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق. تابع علامت. لگاریتم. توابع مثلثاتی و.. ؛
 • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی. فراوانی تجمعی. درصد فراوانی و… ؛
 • انواع توزیع های آماری شامل توزیع های گسسته و پیوسته ؛
 • تهیه انواع طرح های آماری ؛
 • انجام آنالیز واریانس یک طرفه.دوطرفه.چند طرفه وآنالیز کوواریانس ؛
 • تکنیک های تجزیه وتحلیل سری های زمانی ؛
 • ایجاد داده های تصادفی و پیوسته ؛
 • محاسبه انواع آماره های توصیفی ؛
 • انواع آزمون های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته ؛
 • قابلیت مبادله اطلاعات با نرم افزارن های دیگر ؛
 • برازش انواع مختلف رگرسیون

باید دانست انجام تحلیل آماری و خروجی گرفتن از نرم افزار های آماری توسط افرادی که در رشته آمار فارغ التحیل نشده و فقط شیوه کار با چند منوی نرم افزار spss را می دانند به اعتبار علمی پایان نامه و پروژه آماری –تحقیقاتی شما خدشه وارد میکند و با توجه به دامنه بسیار وسیع کاربرد روش ها و آزمون های آماری لازم است تحلیل گر داده های آماری از تجربه و تخصص لازم را در این زمینه برخوردار باشد.

آشنایی با مفهوم برنامه spss :

نرم افزار spss یک نرم افزار آماری است که از توانایی قابل ملاحظه ای در تجزیه وتحلیل داده های پژوهشی برخوردار است. به طور کلی تمامی نسخه های این نرم افزار و به ویژه نسخه های ۹ و بالاتر از قابلیت های مطلوبی برخوردار هستند و تا آنجا که به فرضیه آزمایی و یا مقوله ی آمار استنباطی مربوط می شود تفاوت بین نسخه های گوناگون اندک است. ولی آنچه مسلم است در زمینه آمار توصیفی نسخه های پیشرفته (مانند نسخه ۱۶) از امکانات مطلوب تری برخودار است.

تحلیل های چند متغییری:

نرم افزار spss در زمینه تحلیل های چند متغییری و همچنین آزمون های غیر پارامتریک کارگشا است ولی در موقعیت هایی که پژوهشگر بخواهد با متغییر های متعارف و یا متغییر های مکنون کار کند این نرم افزار با کاستی هایی رو به رو است.برای مثال هنگامی که پژوهشگر با چندین متغییر مستقل و چندین مغییر وابسته رو به رو است امکان بررسی ارتباط میان دو ترکیب خطی از میان متغییر های مستقل و وابسته بدون استفاده از  syntax وجود ندارد.

محدودیت درگر این نرم افزار مربوط به بررسی مدل های علمی پیچیده است:

البته علی رغم این تصور که نرم افزار spss نمی تواند مدل های علمی را وارسی کند باید اذعان کرد که مدل هایی که تنها با یک متغییر میانجی گر روبرو هستند امکان تحلیل به وسیله یspss  وجود دارد اما هنگامی که حلقه های واسط میان مدل پژوهش زیاد شود باید جهت تحلیل داده ها از نرم افزار های دیگری همانند لیزرل (lisrel) و یا amos استفاده نمود.

البته آزمودن برازش کلی مدل توسط spss امکان پذیرنیست. نداشتن قابلیت انجام تحلیل عوامل تاییدی به نحوی که مد نظر پژوهشگر است (به این دلیل که در تحلیل عوامل تاییدی رابطه ی میان متغییر های مکنون مورد نظر پژوهشگر بررسی می شود) یکی دیگر از کاستی های نرم افزار spss است که برای جبران آن باید از نرم افزار هایی که بیان شد استفاده نمود.در نهایت باید اذعان کرد که این نرم افزار می تواند طیف گسترده ای از پژوهش های روان شناختی را تحت پوشش قرار دهد.

آماری که نرم افزار پایه شامل می شود

 آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی.بسامد ها.توصیفات.کاوش .آمار توصیفی نسبی

آمار دو متغییری: میانه ها.آزمون تی. تحلیل پراکنش. همبستگی. آزمون های غیر پارامتری

پیش بینی برآمد های عددی: برگشت خطی

پیش بینی برای تشخیص گروه ها: تحلیل عاملی . تحلیل خوشه ای. جداکننده

در نهایت امیدواریم از این پست  در وب سایت گروه تحقیقاتی نخبگان برتر لذت کافی را برده باشید و برایتان مفید واقع شده باشد .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال