×

تحقیق علمی تطبیقی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

مطالعات تطبیقی، در میراث علمی و فرهنگی مسلمانان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای اولین بار قرآن کریم باب مطالعات تطبیقی را به ویژه درباره ادیان به روی مسلمانان گشود. با گسترش جهان اسلام و پیدایش مذاهب اسلامی از سویی و کارکرد و توانمندی این روش علمی از سویی دیگر، باعث گسترش چشم‌گیر این مطالعات شد. تلاش روش‌مند عالمان مسلمان و خلق آثاری گران‌قدر در مطالعات مقارنه‌ای، موجبات تعمیق این مطالعات را فراهم کرد تا جایی که دانش جدیدی به نام «علم‌المقارن» پا به عرصه علوم گذاشت.

دراین روش متغیر مستقل یا علت دستکاری نمی شود  زیراقبلا اتفاق افتاده است مانند جنسیت مرد وزن که نمی توان آن را دستکاری نمود.

دراین تحقیق ،گروه ها برحسب یک متغیر وابسته با هم مقایسه می شوند.این گروهها قبل از این که مطالعه شوند از لحاظ یک متغیر با هم تفاوت دارند.

 

نمونه هایی از مطالعات متعارف علی تطبیقی

۱- تاثیر آموزش کارآموزی سرپرستی برعملکرد شغلی در پایان شش ماهه اول کار یک سرپرست

۲-تاثیر وجود والدین مسن میزان درغیبت کارمند

۳- تاثیر جنسیت درموفقیت شغلی فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت بازرگانی