×

تجزیه و تحلیل داده ها

 

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری درنمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند خلاصه ،کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها وارتبا طها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.

منظور از کد بندی ،تعریف طبقاتی و تعیین یک نمره (یا حرف )به هر طبقه است .

تنها با تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده صحیح و به روز است که می توان در مسیر درست جذب ، رشد حرکت کرد.

 برای تجزیه و تحلیل تاکنون تعاریف مختلفی ارایه شده است . 

به دست آوردن بینش از داده به منظور تصمیم گیری بهتر ، یکی از تعاریفی است که بر روی آن اتفاق نظر فراوانی وجود دارد .

به عبارت دیگر ، تجزیه و تحلیل  فرآیندی علمی جهت تبدیل داده به بینش و تصمیم گیری بهتر و متعاقب آن اقدامات مناسب است.

منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها تنها به شیوۀ آمارى است، در صورتى‌ که چنین نیست و این شیوه فقط یکى از طرق مهم تجزیه‌وتحلیل است که براى تحقیقات و داده‌هایى بکار مى‌رود که جنبهٔ آمارى داشته باشد.

تحقیقات فراوانى وجود دارد که فاقد جنبهٔ آمارى است و عمدتاً متکى به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانى است.

اینگونه تحقیقات نیز از فرآیند کامل تحقیق علمى تبعیت مى‌کند و داراى مرحله تجزیه‌وتحلیل است؛

بنابراین چون تحلیل داده‌هاى کیفى را نمى‌توان با روش کمّى و آمارى انجام داد، باید از روش‌هاى مناسب کیفى استفاده نمود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال