×

انواع ویرایش متن

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

در این پست به ویرایش متن اشاره خواهیم کرد.و اینکه هر تحقیق شامل چند ویرایش می باشد و هر کدام را جداگانه توضیح خواهیم داد.
ویرایش متن
یکی دیگر از وظایف ویراستار ویرایش متن می باشد.ویراستار باید یک سری از قوانین را که مربوط به ویرایش متن هست را در ست و دقیق انجام دهد.قوانینی برای ویرایش متن وجود دارد که ویراستار باید آنها را بداند و در هنگام ویرایش متن آنها را رعایت کند.ویراستار باید با تمام ویژگی های زبان معیار آشنایی کامل داشته باشد و هر زمان که زبان متن از ضوابط خارج شد باید ویراستار طبق قوانینی که وجود دارد عمل کند.مهمترین ویژگی زبان معیاربی نشان بودن آن است.در مجموع ویرایش متن به دو نوع ویرایش تقسیم می شود.ویرایش فنی و ویرایش محتوایی.
ویرایش فنی
در ویرایش فنی کارهایی مانند به دست دادن ضبط لاتینی نام ها ویا معادل فرنگی اصطلاحات فنی- مشخص کردن محل قرار دادن تصاویر-تهیه فهرست مندرجات-جداول-توضیح لازم برای برخی از اصطلاحات-معرفی اعلام ها-تنظیم صفحه عنوان-اشکال-واژه نامه- اصلاح غلط های املایی – اصلاح نشانه گذاری متن –اعمال قواعد عدد نویسی -کنترل اندازه و قلم حروف،صورت میگیرد.
ویرایش محتوایی
اگردر محتوا از نظر نحوی و زبانی مشکلی به وجود آید در ویرایش محتوایی اصلاح می شود.در ویرایش محتوا با توجه به نکات دستوری و قوانین و ضوابطی که وجو دارد باید به اصلاح متن پرداخته شود.
ضرورت زبان معیار
ویراستار باید با تمام ویژگی های زبان معیار آشنایی کامل داشته باشد و هر زمان که زبان متن از ضوابط خارج شد باید ویراستار طبق قوانینی که وجود دارد عمل کند.مهمترین ویژگی زبان معیاربی نشان بودن آن است.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال