×

انواع مقالات علمی

انواع مقالات

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

امروز در خدمت شما دوستان هستیم با بیان انواع مقالات اگر تازه کار هستید توصیه می کنیم حتما این مطلب را دنبال کنید تا با انواع مقالات اشنا شوید.

البته برای دسته بندی کردن مقالات می توان از دیدگاه های مختلف استفاده کرد امروز بر اساس محتوای اطلاعات مقالات این دسته بندی را با هم مرور می کنیم.

 

انواع مقالات

 

۱- مقاله پژوهشی: حاوی ایده یا موضوعی کاملا نو ، به این معنا که پژوهشگر طی یک کار پژوهشی دقیق، ایده، موضوع، یا روش جدیدی را مطرح می کند و به نتایج مشخصی از تجزیه و تحلیل انجام شده، ارائه می کند که تازگی دارد. از نوشته هایی که نتایج تحقیقات اخیر هست نشات می گیرند و به عبارتی به آنها گزارش تحقیقات نیز گفته می شود.

 

۲- مقاله تحلیلی: در این نوع مقاله، که به نام مقاله نظری نیز معروف هست موضوع یا ایده ای را که وجود دارد را از جنبه هایی جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نتایج مشخصی از تجربه و تحلیل انجام شده، ارائه می کند که تازگی دارد.

 

۳- مقاله تالیفی: در این نوع مقاله، نویسنده با مطالعه ی متون علمی، مطالبی را درباره یک ایده یا موضوع از منابع مختلف، گردآوری می کند و سپس مقاله را با ساختاری جدید و طرح نتیجه گیری های مشخص و گاه همراه با اعلام نظر تنظیم و تالیف می نماید.

 

۴- مقاله گزارشی: در این نوع مقاله که معمولا گزارش بررسی ها ی آزمایشگاهی و یا مطالعات آماری در یک موضوع است، نویسنده ضمن استفاده از روش های موجود در مطالعه موضوع، نتایج مطالعه خود را گزارش می کند و می تواند همراه با اعلام نظر، گاه جدید هم باشد، معمولا نتایج به کمک آمار و ارقام بیان می شوند. این نوع مقاله چنانچه در آن از روش های معتبر و علمی تحلیل آماری استفاده شود و نتایج ارائه شده هم تازگی داشته باشد، می تواند یک مقاله تحلیلی تلقی شود.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال