×

انواع تعاریف مفاهیم در پایان‌نامه‌؛ ۱ و۷ پرکاربردترند (جدید)

تعاریف و مفاهیم پایان نامه

برگه تقلب این مطلب: تعاریف مفاهیم(pdf) – با خواندن این pdf ، انواع تعاریف را بدانید.

همان‌طور که می‌دانید یکی از بخش‌های مهم و البته مشکل برای دانشجویان در هنگام پایان نامه نویسی، مبحث مرتبط با تعاریف مفاهیم است. به طور معمولی در فصل دوم از پایان نامه و همچنین در پروپوزال و یا مقاله، این مبحث وجود دارد و باید به آن پرداخته شود. در پایان نامه تعاریق مفاهیم بسیار مفصل‌تر بیان می‌شود. از این رو شما به عنوان نویسنده باید بدانید تعاریف مفاهیم چیست و انواع مختلف آن را بدانید تا بتوانید بهترین تعریف را بیان کنید. در ادامه انواع تعاریف مفاهیم در پایان‌نامه‌ و پروپوزال و البته مقاله را بیان می‌کنیم.

تعریف چیست؟

برای بررسی و آزمایش گزاره‌ها،چاره ای نیست جز اینکه متغیرهای آنها برای تمام کسانی که با آن سروکار دارند دارای یک مفهوم ، معنی و تعبیر باشد.این «مشخص‌کردن» را تعریف می گویند که طی آن معنی و فضای مفهوم یک واژه به‌وسیله‌ی صفاتی مشخص و برمبنای قواعدی خاص معین می‌گردد.

انواع تعریف

۱- تعریف مفهومی

تقریبا همان شرح‌هایی است که معمولادرفرهنگ واژه ها آورده تعریف می شود.

۲- تعریف اسمی

چیزی را در باره واقعیت بیان نمی کنند، لذا نه درست هستند ونه غلط .

۳- تعریف تحلیلی

درباره واقعیت تعریف صحبت می‌کند یعنی یک واژه موردنظر در بین افراد یک جامعه دارای چه معنی یا معانی می باشد.

۴- تعریف تجزیه ای

روشی نسبتا دقیق است که واژه مورد نظر را بطور کاملا صریح ومشخصی محدود می سازد تقریبا همه «سؤالات» یک پرسشنامه و مقیاس‌های سنجش گرایش تعاریف تجزیه‌ای هستند.

۵- تعریف چند مرحله‌ای 

برخی از واژه های علوم اجتماعی ،به علت موارد استفاده گوناگون دارای فضای مفهومی نسبتا وسیعی هستند که نمی‌توان آنها را با تعاریفی که گذشت محدود ومشخص نمود،مانند واژه سازمان.

۶- تعریف واقعی

هدف ازاین تعریف ،تعیین «ماهیت» یک واژه با سؤالاتی شبیه:

«…یعنی چه ؟» یا «…چیست؟» می باشد.

۷- تعریف عملیاتی(عملی)

یک مفهوم (مانند یک متغیر) را به‌صورت اعمال و اموری که در مطالعه به‌عنوان معرف و معادل آن مشخص می‌شوند، تعریف می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که مورد اندازه‌گیری قرارگیرند. به عبارت دیگر مجموعه روش‌های توصیف کننده فعالیت‌هایی است که انجام آنها به گونه ای تجربی وجود یا میزان پدیدهای را که یک مفهوم معرف آن است،محقق می‌گردد.

نتیجه‌گیری

شما ابتدا باید بدانید چه نوع تعریفی را باید در تحقیق خود بیاورید و کدام بخش از مفهوم را مورد بررسی قرار خواهید داد تا بتوانید از منابع موجود این مفهوم را بیابید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال