×

انواع اصلی مقالات

مقالات

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

در واقع هر مقاله علمی شامل تحقیق و پژوهش و از یک کار مطالعاتی تشکیل میشود که در آخر منجر به تدوین مقاله میشود.
انواع اصلی مقالات شامل:

۱٫مقاله علمی-مروری,۲٫مقاله کنفرانسی,۳٫مقاله علمی-ترویجی,۴٫مقاله علمی-پژوهشی,۵٫مقاله علمی-عمومی,۶٫مقالهisi,isc
مقاله علمی-مروری

مقاله ای است که نه تنها به یک زمینه تخصصی اشاره دارد بلکه کسی که آن مقاله را مینویسدباید درآن زمینه تخصص پیداکند و همچنین تحقیقاتی درآن زمینه انجام داده باشد.در کل این مقالات حاصل تجربه زیاد از  اندیشه دانشمندان علوم مختلف برگرفته شده است.
مقاله کنفرانسی

در واقع مقاله کنفرانسی از نتایج تحقیقاتی که مخصوص هر کنفرانس هست تدوین ودر کتاب مجموعه  ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ منتشر میشود.هرکنفرانس با توجه به مخاطبین و اهدافی که دارد متناسب با استاندارد ها تعیین میشود.مقالات کنفرانسی را میتوان به صورت پوستر هم عرضه کرد.
مقاله علمی-ترویجی

این مقاله باعث میشود سطح خواننده ارتقا پیدا کنددر واقع ای مقالات میتئانند ترجمه با تالیف باشند.این مقالات در نشریات وزارت علوم منتشرمی شود و مخاطب آنها دانش آموزان,مخترعین,کارآفرینان و افراد دارای تحصیلات غیررسمی تشکیل میدهند.
مقاله علمی-پژوهشی

دراین مقالات از دو ویژگی اصالت و ابداع میتوان عنوان کرد ودر نتیجه هدف آن باعث پیشبردمرزهای علمی و فناوری می شود.این مقالات در نشریات مصوب وزارت علوم منتشرمی شود و مخاطب آنها دانشجویان دوره های دکتری,پژوهشگران می باشد.
مقاله علمی-عمومی

در واقع این مقالات حاصل یافته های علمی است که جنبه اطلاع رسانی برای افراد جامعه دارد. این مقالات در نشریات,روزنامه ها و سایت ها از وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر می شود.
مقاله isiوisc

مقاله isc شامل مقالات معتبر کنفرانسی یا مجلات علمی-پژوهشی است که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه می شودکه شامل مقالات دانشمندان می باشد و برای نمایه مقالات فارسی ,عربی و انگلیسی در ایران راه اندازی و در حال حاضربه فعالیت می پردازد.

مقاله isi شامل مقالات معتبر کنفرانسی یا مجلات علمی-پژوهشی است که در مؤسسه علمی اطلاعات علمی نمایه میشود.isi یکی از مؤسسات معتبر در عرصه جهانی می باشدو به دلیل بالا بودن استاندارد های جهانی در رتبه نخست میباشد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله

مطالب مرتبط:

واژگان کلیدی در مقاله

واژگان کلیدی در مقاله

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

ملاک های محتوایی مقالات چیست؟