×

انتخاب موضوع در پروپوزال

انتخاب موضوع مناسب

 

مهمترین قسمت نوشتن هر تحقیق یا پایان نامه مشخص کردن موضوع تحقیق است. در مورد نوشتن پایان نامه یا تحقیق دانشگاهی انتخاب موضوع به کمک اساتید راهنما یا مشاور انجام می‌شود.انتخاب موضوع در پروپوزال از این جهت اهمیت دارد که می تواند راه گشای ذهنی شما از ابتدا تا انتهای کار باشد.

ازآنجایی که نوشتن هرتحقیق و تحقیقی هم زمان بر و هم هزینه بر است لذا برای انتخاب موضوع ضروری است که به نکته های مهم زیرتوجه کنید:
۱٫ازآنجایی که مهم ترین هدف هرتحقیق این است که مشکلی راحل کند و برای آن راهکار نشان دهد لازم است موضوعاتی انتخاب شوند که به حل مشکلات جامعه کمک کنند.به مشکل یا مشکلاتی بپردازند که از اولویت بالایی برخوردار باشند و با کمترین هزینه بیشترین فایده راداشته باشند.
۲٫یک موضوع خوب آن است که موردعلاقه ی پژوهشگر باشد.
۳٫موضوع باید غیرتکراری و نو و بدیع باشد و قبلا توسط شخص دیگری انجام نشده باشد.برای اطلاع از این موضوع می توان ازاساتید و محققین و خلاصه مقالات و وب سایت های مختلف بهره جست.درمورد پایان نامه ها با جستجو درسایت ایران داک وپ ایگاه اطلاع رسانی که به تازگی راه اندازی شده است می توان ازتکراری بودن موضوع اطلاع پیداکرد.
۴٫منابع لازم ازقبیل اطلاعات ، مواد و وسایل ،تجهیزات ، بودجه و غیره برای انجام تحقیق فراهم باشد.به طوری که بتوان درسریع ترین زمان به آن ها دسترسی پیداکرد.
۵٫موضوع پروپوزال باتخصص و تحصیلات پژوهشگر و سطح تجارب وی ارتباط و همخوانی داشته باشد .
۶٫تحقیق در زمان مطرح شده قابل انجام باشد.
۷٫نتایج حاصل ازانجام تحقیق قابل توجه باشد.
۸٫حقوق انسان ها و نکات اخلاقی درتحقیق رعایت شده باشد.
۹٫ازنظر اجتماعی ، فرهنگی ، ارزشی وسیاسی مقبولیت داشته باشد.

بعد از اینکه توانستید موضوع خود را انتخاب کنید باید بتوانید عنوان مناسبی برای پروپوزال خود انتخاب کنید.

در نهایت امیدواریم از این پست  در وب سایت گروه تحقیقاتی نخبگان برتر لذت کافی را برده باشید و برایتان مفید واقع شده باشد .

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال