×

اشتباهات متداول در بحث و نتیجه گیری

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

اشتباهات بحث و نتیجه گیری

ترکیب شدن با نتایج :

با توجه به اینکه نتابج با قسمت بحث و بررسی متفاوت است اما متاسفانه نویسندگان به این نکته توجه نمی کنندو در بعضی مواقع این دو قسمت را با هم ترکیب می کنند. در کل این دو هر کدام اهداف خاصی را دنبال می کنند.قسمت نتایج مربوط به گزارش دادن نتایج بوده ولی بحث و نتیجه گیری مربوط به تفسیر و تعبیر است.

نتایج جدید:

گاهی اوقات اتفاق پیش می آید که نویسنده نتیجه جدید را در قسمت بحث و نتیجه گیری ذکر می کند ابن کار درست نیست ابتدا باید کلیه نتایج در قسمت نتایج گزارش شود در صورتی که نیاز است نتیجه ها در قسمت بحث و نتیجه گیری بیان شود باید قبلاً در قسمت نتایج گزارش شده باشد.

نتیجه گیریهای دور از ذهن:

گاهی اوقات نویسندگان نتایج بیش از اندازه بزرگی از پژوهش خود میگیرند.نویسندگان درمقالات اصلی با چنین اتفاقی رو به رو می شوند.به طور مثال به دور از واقعیت است که بتوان به کمک پژوهشی که فقط درهای کوچکی از مریخ بررسی کرده موضوع تکامل آب و هوای مریخی را روشن کرد.

گفته های ناتمام:

چه قدر ناراحت کننده است پس ازماها تلاش بر سر یک پژوهش به این جمله برسیم که “نتایج ناتمام هستند” پس در واقع باید با برنامه پیش برویم و برای پژوهش خود از منابع معتبر بهره بگیریم که در آخر با این جمله ناراحت کننده مواجه نشویم.

 

منابع دادهای دوپهلو:

در بعضی مواقع نویسندگان قسمت بحث و نتیجه گیری را بسیار پیچیده مطرح میکنندو در واقع نمیتوان تشخیص داد کدام نتیجه گیری مربوط به آنها و کدام نتیجه گیری مربوط به مقالات دیگر است.

اطلاعات از قلم افتاده:

در بعضی مواقع نویسندگان ازبیان اطلاعات مهم و حیاتی در قسمت بحث و نتیجه گیری صرف نظر میکنند به خاطط اینکه چنین اتفاقی روی ندهد ابتدا باید کامل مطالعه کنند تا موضوعی از قلم نیفتد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

اشتباهات متداول بحث و نتیجه گیری

انواع مطالعات

فصل های پایان نامه