×

ارجاعات در پایان نامه؛ چه مواردی را باید در پایان نامه ارجاع داد؟

ارجاعات در متن پایان نامه

همان طور که می‌دانید ارجاعات در متن پایان نامه بسیار با اهمیت است و باید به طور دقیق انجام شود. بارها شما توسط اساتید راهنما و داور شنیده اید که مشکل پایان نامه شما فقط در طرز صحیح ارجاعات است. در ادامه در خصوص این مساله باهم بیشتر صحبت می کنیم:

ارجاع در منابع

کلمه‌های بیگانه در متن حتما باید به صورت فارسی عنوان شود و در صورت خارجی حتما در پاورقی ذکر شود.
هدفی که فهرست منابع دارد به دست آوردن اطلاعات کامل از مراجع که در متن مقاله به آن اشاره شده است.
محقق باید در پایان نامه فهرستی از منابع و مراجع را بیاورد به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی در منابع فارسی (عربی یا انگلیسی در صورت استفاده) بیاورد.
هدفی که فهرست منابع دارد نشان دادن میزان تلاش پژوهشگر در بررسی و استفاده از منابع گوناگون می باشد.
تمام منابع و مراجعی که در متن به آنها اشاره شده است باید در پاورقی ذکر شود.
هنگام ذکر هر منبع پنج دسته اطلاعات باید ذکر شود.۱٫نام مؤلفان۲٫تاریخ انتشار اثر۳٫عنوان اثر۴٫نام شهر۵٫نام نشر

ارجاع کتاب با منابع

اطلاعات ضروری‌ای که در قسمت بالا بیان شد، را می آوریم. در صورتی که اثر دوباره چاپ شود پس از عنوان کتاب شماره چاپ می آید.
در ارجاع منابع دارای دو مؤلف یا بیشتراسامی مؤلفان به ترتیب نام ذکر شده در کتاب عنوان می شود.
بین نام و نام خانوادگی آنها ویرگول می آید .بین اسامی مؤلفان نقطه ویرگول می آید.

ارجاع مقاله در منابع

برای ارجاع به مقاله ها اول نام مؤلف و بعد از آن تاریخ انتشار نشر اثر و بعد ازآن عنوان مقاله نام مجله و شماره انتشار آن می آید.

ارجاع از یک روزنامه در منابع

تمامی اطلاعات ضروری ذکر می شود و بعد از آن سال انتشارو روز وماه نام روزنامه و شماره صفحه ذکر می شود.

چه چیزی را باید ارجاع دهیم؟

نخستین چیزی که درباره استناد دادن در متن باید مشخص بشود ، این است که: چه چیزی باید مستند گردد؟

 

موارد استناد آوردن را به شرح زیر بیان داشته است:

الف) باید اندیشه هایی را که به دیگران تعلق دارند ، مشخص کرد و با ذکر مأخذ نشان داد که از آن چه کسانی می باشند (امانت داری)؛

ب) هر زمان که افکار و اندیشه هایی با چهارچوب فکری کسان دیگری همخوانی دارند، موارد را باید با ذکر منبع مشخص کرد ؛

ج) هر زمان که نظریه، روش یا دادهای موردبحث قرار می گیرد، منبع آن را باید ذکرکرد تا اگر خواننده خواست اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کند، بتواند به ان مراجعه کند ؛

د) باید نقل قول هایی را که از یک متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف ، داخل گیومه آورده می شود، مستند ساخت ؛ (مک برنی ۱۹۹۰ ،به نقل از سیف ۱۳۷۵ ،ص ۳۹٫)

بنابراین اطلاعاتی که برای خوانندگان، اطلاعات عمومی به حساب می آیند، لازم نیست مستند شوند. نویسنده، تنها در صورتی می تواند به آثار خود ارجاع دهد که این ارجاع برای مطالعه بیشتر باشد و نقل از خود ، معنا ندارد. همچنین در استنادکردن ، حتی الامکان باید به منبع مستقیم یا ترجمه آن استناد کرد . تنها زمانی به منابع دیگران استناد می شود که محقق دسترسی مستقیم به اصل اثر را نداشته باشد که در آن صورت باید مشخص کرد که آن مطلب از یک منبع دست دوم گرفته شده است. (سیف، ۱۳۷۵ ،ص ۴۰٫)

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال