×

ارتباط بین مساله با عنوان وموضوع تحقیق

ارتباط بین مساله با عنوان وموضوع

گروه تحقیقاتی نحبگان برتر:

اولین گام در هر تحقیق ،انتخاب یک موضوع است ،برای انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصی وجود ندارد:

 

۱- راه های انتخاب موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق، اولین مرحله  در نگارش پایان نامه محسوب می شود و باید در نظر داشته باشید تحقیق و موضوع تحقیق وسیله ای باید باشد برای دستابی به دانشی نو .در رابطه با راه های انتخاب موضوع تحقیق قبلا مطالب کامل و جامعی را بیان نموده ایم و در این قسمت بیش از این به آن نمی پردازیم.

تنها نکته ای که در انتخاب موضوع تحقیق وجود دارد این است که انتخاب یک موضوع مناسب تحقیق در یک رشته از علوم نیاز به آشنایی با اصول و قوانین و نظریه های عملی تشکیل دهنده آن رشته را دارد و باید بر اساس شناسایی آخرین پیشرفت ها رشته انتخاب شود.

 ۲-فنون درک مساله تحقیق از عنوان تحقیق

 

راه های انتخاب موضوع تحقیق

تجارب شخصی
کنجکاوی در اطلاعات منتشره ازسوی رسانه ها
بهره گیری ازدانش قلمرو تخصصی
تمایل به حل مساله
فرصت ها وتهدیدات پیش آمده
ارزش های فردی
وقایع زندگی روزمره

 

فنون درک مساله تحقیق از عنوان تحقیق

۱-آزمون نظریه ها،مدل ها وروش های مطروحه در ادبیات قلمرو تخصصی

۲-بحث بر سر ایده با دیگران

۳-بکارگیری یک محتوای خاص

۴-تعریف اهداف وخواسته مورد نظر از تحقیق

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

تعیین و پالایش موضوع تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

طراحی تحقیق

سازه در تحقیق چیست ؟

تحقیق در نگارش مقاله