×

ابزار جمع اوری اطلاعات_ مصاحبه

 

مصاحبه:

شیوه ای که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند و از این طریق به ارزیابی عمیق ادراکها، نگرشها، علایق و تلقی های او می پردازد.

انواع خطاها در هنگام مصاحبه

الف ـ خطاهایی که ناشی از قصد عمدی پاسخگو در فریب دادن یا گمراه کردن هستند.

ب ـ مشکلاتی که به طور موقتی با پاسخگو مربوط هستند.

ج ـ خطاهایی که به موقعیت پاسخگو مربوط هستند.

مزایای مصاحبه

۱ـ علل مشکل بیسوادی آزمودنیها

۲ـ تمایل بیشتر مردم به اظهارنظرهای شفاهی

۳ـ امکان توضیح و رفع ابهام برای آزمودنی

 معایب مصاحبه

۱ـ وقت گیری و پرهزینه بودن

۲ـ محدودیت در تعمیم نتایج

۳ـ مشکل بودن تعبیر و تفسیر نتایج

۴ـ نیاز به افراد ماهر

 

 نکات قابل توجه در به کارگیری مصاحبه

۱ـ ایجاد جو دوستانه

۲ـ تحریک توجه و علاقه مصاحبه گر

۳ـ نظم در ارایه سئوالها

۴ـ نشان ندادن عکس العمل به پاسخهای آزمودنی

۵ـ مطرح کردن سئوالها به شیوه مشابه در طول مصاحبه

۶ـ آگاهی به فرد مقابل درباره هدف مصاحبه

۷ـ ایجاد محیط آرام و با اطمینان برای مصاحبه

۸ـ توجه به نکات روانشناسی

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال