×

آموزش دروس دانشگاهی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر، آموزش دروس پایه مشترک دانشگاهی، شامل:(ریاضی پایه، ریاضی عمومی۱، ریاضی عمومی۲، محاسبه انتگرال به کمک شبیه سازی مونت کارلو، ریاضیات مهندسی، مدیریت و اقتصاد۱، مدیریت و اقتصاد۲، آموزش تئوری احتمالات، آمار و احتمال مهندسی، فیزیک عمومی۱، فیزیک پایه ۱، فیزیک پایه ۲، فیزیک عمومی ۲، فیزیک پایه ۳، فیزیک الکتریسیته، فیزیک مدرن، ریاضی فیزیک ۱، شیمی عمومی، محاسبات عددی با matlab، آموزش نرم افزار آماری spss و….) در کلیه رشته های دانشگاهی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و تسلط بر آنها به عنوان پیش نیاز دروس اصلی می تواند ضامن موفقیت دانشجویان و علاقه مندان در ادامه مسیر باشد. تمامی دروس تخصصی در کلیه رشته ها توسط اساتید مجرب تدریس میشوند. گروه تحقیقاتی نخبگان برتر همواره در کنار شما است تا رفع کامل اشکالات و مشکلات درسی شما همراه اساتید برتر و نخبگان دانشگاه های داخلی و خارجی کشور.