×

آئین نگارش

اصول کلی آیین نگارش

همانطور که قبلاً بیان شده است ، محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی ، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد. آنچه تاکنون بیان شد، خلاصه ی از اصول محتوایی و ساختاری یک مقاله علمی بود. اکنون به بررسی اصول کلی آیین نگارش که رعایت آن در تحریر مقاله علمی ضروری به نظر می رسد ، می پردازیم.

برای آئین نگارش ذکر چند نکته الزامی است ، که به شرح ذیل می باشد :

الف) متن علمی تا حد ممکن باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول های غیرضروری و حجم افزا، تفنن های شاعرانه و ذوقی، بیان های عاطفی واحساسی و گزافه نویسی اجتناب شود ؛

ب) از آوردن عبارت های مبهم ،  پیچیده و واژه های نامأنوس باید احتراز گردد ؛

ج) باید از ذکر بندهای طولانی و جمله های بلند خودداری شود ؛

د) مطالب باید ساده ، روان ، جذاب و به گونه ای صریح و روشن بیان گردد ؛

ر) در نقل مطالب ، ضروری است امانتداری را با ذکر مشخصات دقیق منبع رعایت نمود. هر چند در این باب نباید به دام افراط و تفریط که حمل بر فضل فروشی یا سهل انگاری است- افتاد ؛

ش) هر بخش از نوشته که شامل یک اندیشه و مطلب خاصی است ، باید در یک بند (پاراگراف) آورده شود ؛

ص) باید از به کار بردن کلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود ؛

ط) باید از به کار بردن افراطی حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز شود ؛

ع) باید از به کار بردن تعبیرهای نامناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا ، رکیک و غیر اخلاقی احتراز شود ؛

 

 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال